નોકરી / ITI કરેલા લોકો માટે વગર પરીક્ષાએ નોકરીની સૌથી સારી તક, ભારતીય રેલવેમાં બહાર પડી બમ્પર ભરતી

indian railway recruitment 2022 last date to apply for 2927 apprentice post

ITI સર્ટિફિકેટ મેળવનાર ઉમેદવારો 20 મે 2022 સુધી એપ્રેન્ટિસની આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરી શકે છે. આ ભરતીનુ નોટિફિકેશન રેલવેની વેબસાઇટ er.indianrailways.gov.in પર જઈને જોઈ શકાય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ