નાગરિક્તા / નાગરિકોને પણ વ્હાલું નથી રહ્યું પાકિસ્તાન, 5 વર્ષમાં જુઓ કેટલા લોકોએ માગી ભારતની નાગરિકતા

indian citizenship pakistan minority bangladesh caa nrc

5 વર્ષમાં 87 દેશોના કુલ 10, 646 લોકોએ ભારતની નાગરિક્તા માગી જેમાંથી સૌથી વધારે માગ પાકિસ્તાનીઓ દ્વારા કરવામાં આવી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ