ચિંતાનો વિષય / ભારતમાંથી મહાપલાયન: છેલ્લા 7 વર્ષમાં સાડા આઠ લાખથી વધારે લોકોએ દેશ છોડ્યો, લઈ રહ્યા છે વિદેશની નાગરિકતા

indian citizenship billionaires lakhs of people leaving india

દેશ છોડીને વિદેશમાં નાગરિકતા લેનારા લોકોની સંખ્યામાં ઉત્તરોત્તર વધારો થઈ રહ્યો છે. છેલ્લા સાત વર્ષમાં લાખો લોકોએ વિદેશની નાગરિકતા લીધી છે અને ભારત દેશ છોડી દીધો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ