વિદેશમાં સન્માન / અમેરિકામાં છવાઈ ભારતીય મૂળની યુવતી શાસ્તી કોનરાડ, બની બાયડનની પાર્ટીની સ્ટેટ પ્રેસિડન્ટ

Indian American Shasti Conrad elected for post of Washington State Democratic Party chair

અમેરિકામાં ભારતીય મૂળના યુવા મહિલા શાસ્તી કોનરાડની વોશિંગ્ટન સ્ટેટ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના નવા પ્રમુખ તરીકે નિયુક્તી કરાઈ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ