જીઓપોલિટિક્સ / ડ્રેગનને ઘેરવા મોદી સરકારનો માસ્ટર પ્લાન: જાણો શું છે આસિયાન સંગઠન, જેના દેશોને બ્રહ્મોસ અને તેજસ આપવાી તૈયારીમાં ભારત

India will join ASEAN Summit 2023,  is India preparing to provide weapons to east asian countries

ભારત આસિયાન સંગઠનનું મેમ્બર નથી તેમ છતાં શા માટે PM મોદી ઈંડોનેશિયામાં થવા જઈ રહેલી આસિયાન સમિટ 2023માં જોડાવા જઈ રહ્યાં છે? શું તેની પાછળ ચીનને ઘેરવાનો ઉદેશ્ય?

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ