ઈલેક્શન 2022 / ... તો ગુજરાતનાં ઈતિહાસનો સૌથી મોટો રેકૉર્ડ તોડી દેશે ભાજપ, સર્વેના આંકડા ચોંકાવનારા

India Today's survey shows that BJP victory figure is 151

તમામ સર્વેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને જંગી લીડ; આ વખતે ઈન્ડિયા ટુડેના સર્વેમાં બતાવી રહ્યા છે કે ભાજપનો જીતનો આંકડો 151 પણ જઈ શકે છે

Loading...