સૈન્ય શક્તિ / ભારતીય સેનામાં આવી રહ્યો છે 'રોમિયો', ખાસિયતો એવી કે દુશ્મનો થર-થર કાંપશે

india to get submarine hunting helicopters

24 રોમિયો હેલિકોપ્ટરનો સોદો ભારતે 2020માં લગભગ 16000 કરોડ રૂપિયામાં કર્યો હતો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ