સેનાની તાકાતમાં વધારો / ભારતની અનેરી સિદ્ધી, અગ્નિ-5 મિસાઈલનું સફળ પરીક્ષણ, 5000 કિમી દૂરના દુશ્મનનો ખેલ ખતમ

 India Successfully India Successfully Tests Agni-5 Ballistic Missile

ભારતે જમીનથી જમીન પર 5000 કિલોમીટર દૂરનું નિશાન પાર પાડવામાં માહેર બેલેસ્ટિક મિસાઇલ અગ્નિ-5નું સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ