સફળતા / ટોકયો ઓલિમ્પિક: ભારતના ખાતામાં પહેલો ઓલમ્પિક મૅડલ, વેઇટલિફ્ટીંગમાં કર્યો કમાલ 

india secure first medal in Olympic 2021

ઓલિમ્પિક 2021માં ભારતના ખાતામાં પહેલો મેડલ આવ્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ