દબદબો / ગ્લોબલ ઇનોવેશન ઇન્ડેક્સ 2022માં ભારત માટે ખુશીના સમાચાર, જાણો 7 વર્ષમાં 81થી કયા સ્થાને પહોંચ્યું

india rises to 40th position in the global innovation index 2022

ગ્લોબલ ઇનોવેશન ઇન્ડેક્સ 2022માં ભારત 40મા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. 2015માં તે 81માં ક્રમે હતું.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ