મુદ્રા / US મોનિટરીંગ લીસ્ટમાંથી ભારતીય રૂપિયો બહાર, ચીનને છુટ નહીં

India Removed From US Currency Monitoring List China Stays

અમેરિકના નાણા મંત્રાલયે ભારતીય મુદ્રાને પોતાની મોનિટરીંગ લીસ્ટમાંથી હટાવી દીધી છે. જોકે ચીન હજુ પણ અમેરિકાની મોનિટરીંગ સૂચીમાં છે. અને આ સાથે સૂચના પણ આપી છે કે, 'સતત કમજોર' કરન્સીને ઠીક કરવા માટે જરૂરી પગલા ઉઠાવે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ