હુમલો / ભારતે પાકિસ્તાનનો દાવો ફગાવ્યો, ફરી હુમલો કરવાની વાત ખોટીઃMEA

India rejects irresponsible statement by Pakistan
Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ