વિશેષ / કર હર મેદાન ફતેહ: વિશ્વનાં નેતૃત્વ માટે ભારત તૈયાર

India ready for world leadership

સ્વામી વિવેકાનંદ એક એવા યુવાન જેમણે માત્ર ૩૯ વર્ષની જિંદગી અને ૧૪ વર્ષના જાહેર જીવનમાં દેશને એવા વિચારો આપ્યા જેની ઊર્જા  દેશ આજે પણ અનુભવી રહ્યો છે. આવનારી અનંત પેઢીઓ ખુદને આ ઊર્જાથી ઓતપ્રોત અનુભવતી રહેશે. દુનિયામાં સૌથી વધુ યુવાશક્તિ આજે ભારતમાં છે. વિશ્વનો દર પાંચમો યુવાન ભારતીય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ