નોકરી / બમ્પર વેકેન્સી: પોસ્ટ વિભાગમાં 10 પાસ માટે 4845 પદો પર ભરતી, પરીક્ષા કે ઈન્ટરવ્યૂ વગર મળશે નોકરી

India Post Recruitment 2021 job vacancy apply last date 22 september

10 પાસ ઉમેદવારો માટે પોસ્ટ વિભાગમાં નોકરીની સૂવર્ણ તક 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ