કાલે છેલ્લો દિવસ / 10 અને 12 પાસ માટે પોસ્ટ વિભાગમાં નોકરીની સૂવર્ણ તક, 80,000થી વધુ મળશે પગાર

India Post Recruitment 2021 for 10th and 12th pass salary will be more than 80000

આ ભરતી પ્રક્રિયા હેઠળ કુલ 75 ખાલી જગ્યાઓને ભરવામાં આવશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ