સરકારી ભરતી / ફટાફટ કરો! આવતીકાલે છેલ્લો દિવસ છે સરકારી ભરતીમાં અરજી કરવાનો, 10 પાસ પણ કરી શકશે એપ્લાય

india post gds recruitment 2021 apply for 2357 vacancies in west bengal region

ભારતીય પોસ્ટ ખાતાના પશ્ચિમ બંગાળમાં ગ્રામીણ ડાક સેવકના પદો પર અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ કાલે છે. 10મું પાસ કરનારા લોકો માટે સરકારી નોકરી મેળવવાની આ ઉત્તમ તક છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ