ખાસ વાંચો / છેલ્લા બે દિવસ બાકી જલ્દી કરો, 31 જાન્યુઆરીથી આ ATM કાર્ડ દ્વારા પૈસા નહીં ઉપાડી શકાય

india post customers block all old atm cards after 31 january

ભૂતકાળમાં બેન્કિંગ ક્ષેત્રે ગ્રાહકોને છેતરપિંડીથી બચાવવા માટે અનેક પહેલ કરવામાં આવી છે. આ અંતર્ગત બે વર્ષ પહેલા સેન્ટ્રલ બેંક આરબીઆઈએ બેંકોને એટીએમ કાર્ડમાં ફેરફાર કરવા આદેશ આપ્યો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ