વતનની વાટ / ભૂલથી સરહદ ઓળંગવી મોંઘી પડી, ભારત-પાકિસ્તાન જેલમાં બંધ 954 લોકો વતન જવાની જોઈ રહ્યા છે રાહ

india pakistan exchanged the list of civilian prisioners

ભારત અને પાકિસ્તાનના એકબીજાનીન જેલમાં બંધ રહેલા બંને દેશના નાગરિકો અને માછીમારોની લિસ્ટ એકબીજાને સોંપવામાં આવ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ