ચિંતાજનક / મોદીરાજમાં લોકતંત્ર અને આઝાદી ઘટી, આ છે મુખ્ય કારણો : અમેરિકન રિપોર્ટમાં દાવો

India loses its status as ‘free’ in Freedom House’s 2021 report

મોદી  સરકાર વર્ષ 2014થી ભારતમાં શાસન કરી રહી છે ત્યારે અમેરિકાની એક રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો છે કે ભારતમાં આઝાદી ઘટી ગઈ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ