પુરસ્કાર / કોણ છે આ બ્રાઝિલની બે મહિલાઓ જેમને ભારત પદ્મશ્રીથી કરશે સન્માનિત

India honours 2 Brazilian women Lia Diskin & Gloria Areria with Padma Shri

ભારતનાં પ્રજાસત્તાક દિવસનાં કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથી તરીકે બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ જાયર બોલસોનારો આવ્યા છે ત્યારે ભારતે બ્રાઝિલની મહિલાઓને પદ્મ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરી છે. આ બે મહિલાઓનું નામ છે લિયા ડીસ્કિન અને ગ્લોરિયા અરેરિયા. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ