અર્થવ્યવસ્થા / GDPને લઇને કેન્દ્ર સરકારનું પહેલું અનુમાન, 2020-21માં ઇકોનોમીમાં 7.7 ટકાનો આવશે ઘટાડોઃ સરકારી ડેટા

india economy gdp 2020 21 contract 7.7 percent fy21 says govt data

નાણાકીય વર્ષ 2020-21માં ઇકોનોમીમાં 7.7 ટકા ઘટાડો આવી શકે છે. આનું મુખ્ય કારણ કોવિડ-19 મહામારીથી અસરગ્રસ્ત થયેલી ઇકોનોમી છે. સરકારે પહેલા અગ્રિમ અનુમાનમાં આ વાત કહી છે. ગત નાણાકીય વર્ષમાં ઇકોનોમી 4.2 ટકા વધી હતી. નેશનલ સ્ટૈટિસ્ટિકલ ઑફિસ(NSO)એ ગુરૂવારે નેશનલ ઇનકમનો પહેલો અગ્રિમ અનુમાન જાહેર કર્યું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ