માઈલસ્ટોન / વિશ્વમાં વેક્સિનેશનમાં ભારતનો ડંકો: રશિયા-અમેરિકા જેવા વિકસિત દેશોની સરખામણીએ જુઓ ક્યાં છે આપણો દેશ

India achieves milestone in COVID-19 vaccination

વેક્સિનેશનમાં ભારતે વિશ્વના પ્રથમ હરોળના દેશોને પાછળ મૂકી દીધા છે. ભારતમાં વેક્સિનનની શરૂઆત 16 જાન્યુઆરી 2021માં થઇ હતી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ