સુનાવણી / યૌન શોષણના આરોપ બાદ ચીફ જસ્ટીસ રંજન ગોગોઇએ આપ્યું મોટું નિવેદન

independence-of-judiciary-under-serious-threat-says-cji

સીજેઆઇ રંજન ગોગોઇએ પોતાના પર લાગેલા યૌન શોષણના આરોપોને નકાર્યા. સીજેઆઇ રંજન ગોગોઇએ કહ્ુયં કે ન્યાપાલિકા ખતરામાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ