શું 'મત' / પોલીસ પગાર વધારાને વધાવી લેવાયો, ભરૂચ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફટાકડા ફોડી ખુશી વ્યક્ત કરાઇ, સોશિયલ મીડિયામાં ટીકાઓ પણ થઈ

Increase in salary of Gujarat policemen

ફિક્સ પગારદાર LRD-ASI, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, હેડ કોન્સ્ટેબલ, તેમજ ASIના વાર્ષિક પગારમાં વધારો કરવામાં આવ્યો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ