બજાર / વેલેન્ટાઈન ડેના કારણે ગુલાબની માગમાં થયો વધારો, યુવાનોએ ચૂકવવી પડશે આટલી કિંમત

increase in demand for roses due to Valentine's Day, young people have to pay such a price

વેલેન્ટાઈન ડેની ઉજવણી પર ગુલાબના ફૂલોની માગ વધી રહી છે.  તો એક ગુલાબના ફુલનો ભાવ 100 રૂપિયા થયો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ