મુશ્કેલીઓ / ઈન્કમટેક્ષ વિભાગનું એલર્ટ, 31 માર્ચ 2023 પહેલા નહી કરો આ કામ તો ભરવો પડશે દંડ

Income tax department alert, don't do this work before 31 March 2023, you will have to pay fine

Income Taxએ કહ્યું છે કે જે PAN ધારકો મુક્તિ શ્રેણી હેઠળ આવતા નથી તેઓએ 31 માર્ચ, 2023 પહેલા PAN ને આધાર સાથે લિંક કરવું પડશે.

Loading...