ખરો તાપ / રાજ્યમાં 7 જગ્યાએ આગના બનાવો, ક્યાંક બસમાં, કારમાં તો ક્યાંક બગીચા અને ફેકટરીમાં લાગી આગ

Incidents of fire in Vadodara, Mehsana, Bharuch, Anand, Surat, Surendranagar

વડોદરા, મહેસાણા, ભરૂચ, આણંદ, સુરત, સુરેન્દ્રનગર ડીસામાં આગના બનાવો, ક્યાંય આગ બાદ બ્લાસ્ટ થયો ક્યાંક કાર સળગી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ