ઘ્રુણાસ્પદ / ગુજરાતને લાંછન લગાવતી ઘટનાઃ પાટણમાં યુવતિએ પ્રેમ સંબંધ બાંધતા અપાઈ એવી સજા કે જોનારાનું હૃદય હચમચી ઉઠશે

Incident that stigmatizes Gujarat: Punishment given to a young woman in Patan for having a love affair that even the...

ગુજરાતના પાટણના હારીજ વિસ્તારની હૈયું હચમચાવી નાખે તેવી આ ઘટનામાં પ્રેમી સાથે ભાગી જવાની હિમત કરનારી યુવતી સાથે પિશાચી મનોવૃતિના લોકોએ સંસ્કૃતિનું કર્યું હનન.શર્મનાક ઘટના

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ