ગૌરવ / રમત ગમત ક્ષેત્રે જોડાયેલા યુવાનોને ફાયદો, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતની નવી કચેરીનો હર્ષ સંઘવીના હસ્તે શુભારંભ

Inauguration of Sports Authority of Gujarat Administrative Building

ગાંધીનગર ખાતે સ્પોર્ટ્સ ઑથોરિટી ઑફ ગુજરાતના વહીવટી ભવનનું લોકાર્પણ નવનિર્મિત ભવન રમતગમત ક્ષેત્રે ગુજરાતને અગ્રિમ હરોળમાં લઈ જશે: રમતગમત રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ