2017 પરિણામ  BJP INC AAP OTH
99 77 - 06

યશકલગી / ગાંધીનગરની NFSU માં સ્કુલ ઓફ લો ફોરેન્સિક જસ્ટિસ એન્ડ પોલિસી સ્ટડીઝનો શુભારંભ

Inauguration of School of Law Forensic Justice and Policy Studies at NFSU, Gandhinagar

સ્કુલ ઓફ લો -ફોરેન્સિક જસ્ટિસ એન્ડ પોલિસી સ્ટડીઝ ટેકનો લિગલ એક્સપર્ટ એવા ટેકનોલોજીથી સુસજ્જ નિષ્ણાંતોનું માનવબળ દેશને પુરું પાડશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ