તમારા કામનું / શિયાળામાં વધી જાય છે વાઢીયા પડવાની સમસ્યા, જાણો તેના પાછળના સૌથી મોટા કારણો અને ઉપાય

In winter the problem of cracked heels increases

શિયાળાની ઋતુ ત્વચાને પણ બગાડે છે. પરંતુ એડીઓમાં વાઢીયા પડવાની સમસ્યાને અવગણવી જોઈએ નહીં. ચાલો જાણીએ શિયાળામાં વાઢીયાના કારણો શું છે?

Loading...