શિક્ષણ વિભાગ / વાલીઓ હવે ખાનગી છોડી સરકારી સ્કૂલોમાં બાળકોને મૂકી રહ્યાં છે, જાણો કારણ

In Vadodara many students were admitted from private to government schools

ગુજરાતમાં સરકારી શાળાઓ હવે આધુનિક અને સુવિધાઓથી સજ્જ બની રહી છે ત્યારે વડોદરામાં હજારો બાળકોના ખાનગીમાંથી સરકારીમાં થયા એડમિશન

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ