વડોદરા / અહીં કપલને એકાંત મળશે... વડોદરામાં કપલબોક્સમાંથી 7 કપલ ઝડપાયા, એક કલાકના લેતા હતા આટલા રૂપિયા

In Vadodara, 9 couples were caught from a couple's box, taking so much money for an hour

વડોદરા પોલીસે ફતેગંજ વિસ્તારમાંથી ધ લંચ બોક્ષ નામના કાફેના નામે ચાલતાં કપલબોક્ષમાં રેડ કરી 7 યુગલોને પકડ્યા હતાં.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ