શિક્ષણ / અમદાવાદમાં ફરી સામે આવી ખાનગી શાળાની મનમાની, શાળાએ બાળકોને લઈને કર્યો એવો નિર્ણય કે વાલીઓ રોષે ભરાયા

In this school of the city, Students are ordered to come in the school bus only

અમદાવાદની DAV ઈન્ટરનેશનલ શાળાએ બાળકોને ફરજીયાત શાળા સંચાલિત બસમાં જ આવવાનું ફરમાન કરતા વાલીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ