ધીંગો વરસાદ / ગુજરાતના આ ગામમાં વરસાદી સિઝનમાં અનેક લોકોએ ગુમાવવો પડે છે જીવ, જાણો કારણ

In this rainy season in this village of Jarat, many people have to lose their lives, find out the reason

ગુજરાતમાં સૌથી વધુ વરસાદ પણ આ જ વિસ્તારમાં પડે છે.જેના કારણે ચોમાસા દરમિયાન અહીંના રસ્તાઓ બંધ થઈ જાય છે.અને લોકોને ખુબ ગંભીર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ