ગજબ / જબરુ કહેવાય! આ દેશમાં લોકો ઘર પર પત્નીની તસવીર લગાવે છે, કારણ જાણીને દંગ રહી જશો

In this country people put a picture of their wife

બ્રુનેઇના સુલતાન બોલ્કિયાહને આ દુનિયાના સૌથી અમીર રાજા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ