ગુજ'રાજ' 2022 / બીજા તબક્કામાં જુવાનિયા સાથે વૃદ્ધોએ પણ મતદાનમાં રંગ રાખ્યો, જુઓ અનોખા મતદાનની તમામ તસવીરો

In the second phase, along with the youth, the elderly also participated in the voting

બીજા તબક્કાના મતદાનને હવે ગણતરીના કલાકો બાકી છે ત્યારે ક્યાંક મતદારો હોડીમાં બેસી તો કોઈ લગ્ન પહેલા મતદાન કરવા પહોંચ્યું 

Loading...