સુરત / ધોરણ 12 સાયન્સના પરિણામમાં સુરતના વિદ્યાર્થીઓએ બાજી મારી, આટલા વિદ્યાર્થીઓએ મેળવ્યો A-1 ગ્રેડ

 In the result of standard 12 science, many students of Surat got A-1 grade

કોરોનામાં માસ પ્રમોશન આપવાની જાહેરાત બાદ  ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 12  સાયન્સનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે સુરતના વિદ્યાર્થીઓએ બાજી મારી છે.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ