ખુબ સરસ / ગુજરાતનું એક એવું ગામ જ્યાં ખાનગી શાળાને 'ના', નેતાના દીકરા પણ ભણે છે સરકારી શાળામાં

 In the mota Dhavda village of Nakhtrana in Kutch, children study only in government schools

શિક્ષણની માગ વગતા તેનું વ્યાપારીકરણ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે ફરી એકવાર લોકો સરકારી શિક્ષણ તરફ વળ્યા છે. વાત કચ્છના મોટા ધાવડા ગામની..

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ