સુરક્ષા ચક્ર / ગુજરાતના દરિયાકાંઠેથી દેશમાં ડ્રગ્સ ઘૂસાડવાની ઘટનાઓ વચ્ચે ભારતીય એજન્સીઓ આવી હરકતમાં, શરૂ કર્યું આ મોટું કામ

In the midst of drug smuggling into the country from the coast of Gujarat, Indian agencies in such a move, started this big...

દેશની પશ્ચિમી સરહદ ક્ચ્છ દરિયાઈ સીમા પાસે "સાગર શક્તિ" કવાયદ. દેશની દરિયાઈ સીમામાં સુરક્ષા તેમજ તમામ ફોર્સ અને દેશની વિવિધ સુરક્ષા એજન્સીઓ વચ્ચે સંકલન મજબૂત બનાવવા પગલું

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ