આયોજન / ઉનાળામાં ગીરના જંગલમાં પ્રાણીઓ માટે ઊભી કરાઇ ખાસ વ્યવસ્થા, હવે નહીં આવે જંગલ બહાર હિંસક પ્રાણીઓ

In the forest of Gir, the forest department has Arranged water for the animals

પાણી મળી રહેતા જંગલ બહાર હિંસક પ્રાણીઓ નથી આવતા, આસાનીથી પાણી મળી રહે તે માટે પાણીના કુંડ બનાવી વનવિભાગે કરી વ્યવસ્થા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ