રોષ / સુરેન્દ્રનગરના થાન નગર પાલિકાના મહિલા પ્રમુખનો સ્થાનિકોએ લીધો જાહેરમાં ઉધડો, અહીં જાણો કારણ  

 In Thane city  there was a lot of anger among the locals as the problem of dirt was not solved in public.

સુરેન્દ્રનગરના થાન શહેરમાં જાહેરમાં ગંદકીની સમસ્યાઓનો ઉકેલ ન આવતાં સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ