ભ્રષ્ટાચાર / સુરેન્દ્રનગરમાં આ રીતે કોર્પોરેશન લોકોના રૂપિયાનું પાણી નહીં પણ ધૂળ કરી રહી છે

In Surendranagar, people's money is being wasted through corruption

નગરપાલિકા દ્વારા બનાવવામાં આવતા રોડને લઈ અવાર-નવાર ફરિયાદો છતાં તંત્ર જ્યાંનું ત્યાં જ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ