સરકારને સૂચન / VIDEO: સુરતમાં 8ના બદલે સરકારે ફરી કર્ફ્યૂનો સમય 9 વાગ્યાનો કરી દેવો જોઈએઃ AAP કાર્યકર

In Surat, instead of 8, the government should make the curfew time again at 9 o'clock

સુરતમાં એક તરફ કર્ફ્યૂના સમયમાં પણ રસ્તાઓ ગાડીઓથી ભર્યા હતા, જેને લઈ AAPના કાર્યકર દ્વારા વીડિયો બનાવી સરકાર પર રોષ ઉતાર્યો હતો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ