ટ્રાવેલ / ટ્રેકિંગ અને આદિવાસી બોલીની મજા માટે બેસ્ટ છે ગુજરાતનું આ હિલસ્ટેશન, અચૂક લો મુલાકાત

In Summer Try This Hill Station Don at Gujarat

આહવાથી ૩૮ કિલોમીટર દૂર આવેલું ડોન ગામ સહ્યાદ્રિ પર્વતની ખુશનુમા ઊંચાઈ, હરિયાળા ઢોળાવો, નદી, ઝરણાં બધું જ ધરાવે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ