ભારે પ્રેરણાદાયી / સસરાને સલામ ! વિધવા વહૂના સંસારમાં 'વસંત ખીલવી', કન્યાદાન કરીને ગાડી-લાખોની ગિફ્ટ આપી

in Saharanpur father in law marries his daughter in law

યુપીના સહારનપુરના એક વૃદ્ધ સસરાંએ કરેલા કામની ચોતરફ પ્રસંશા થઈ રહી છે અને તેમણે સમાજમાં એક નવો દાખલો બેસાડ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ