ચેતવણી / રાજકોટમાં મનપાની ચૂંટણી પહેલા વાલીઓની ચીમકી, આ કામ નહીં-તો મત મળશે નહીં

In Rajkot before the RMC Election the guardians warning to political leaders

રાજકોટમાં સંપૂર્ણ રીતે શાળાની ફી માફીની માગ ઉઠી છે. જે પક્ષ ફી માફી કરશે તેને ટેકો જાહેર કરવાની વાલીઓની ચીમકી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ