તપાસ / VIDEO: બે-બે 'બેગમ'ને લઈને 'બાદશાહ' સીન-સપાટા કરવા નીકળ્યા, હવે સબક શીખવાડવા શોધી રહી છે પોલીસ

In Mumbai video of a young man doing bike stunts with two girls has gone viral

મુંબઈમાં યુવતી સહિત ત્રણ વ્યક્તિઓ સવાર બાઇકમાં આરોપીઓ બેફામ સ્પીડે ગાડી એક ટાયર પર ચલવી ખતરનાક સ્ટન્ટ કરતો વીડિયો વાયરલ થયો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ