સ્પેશિયલ સ્ટોરી / ભાજપે કેટલા રાજ્યોમાં જોડતોડથી સરકાર બનાવી? જુઓ કયા રાજ્યોમાં કોની સાથે બનાવી સરકાર

In how many states has the BJP formed a coalition government? The party controls so many states of the country

આજે દેશના એક મોટા ભાગ પર ભાજપનો કબજો છે, જોકે પાર્ટીએ કેટલાક રાજ્યોમાં જોડતોડના સહારે સરકાર બનાવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ