દર્દ કા રિશ્તા / ગુજરાતમાં આ 2 મોટી કંપનીઓ ઠપ, કામદારોના 'દિવાળીના દિન આવતા જાણી,ભાદરમાં ધૂએ લૂગડાં ભાણી' જેવા હાલ

In Gujarat, these 2 big companies have come to a standstill. Workers will starve

પોરબંદરમાં આવેલી નિરમા કંપનીમાં વારંવાર અકસ્માતને કારણે સરકાર દ્વારા બંધ કરવામાં આવી તો ઓરીએન્ટ કંપની પાસે કાચો માલ ન હોવાથી તે પણ બંધ કરવાની નોબત

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ